رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل مترو تهران: مسافران حدالمقدور در ساعات پیک با مترو سفر نکنند.

مدیرعامل مترو تهران: مسافران حدالمقدور در ساعات پیک با مترو سفر نکنند. هنوز برخی از مسافران مترو موارد بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. با تمام مشکلاتی که داشتیم، سرفاصله حرکت قطارها را کاهش دادیم. مترو در سه ماه گذشته به علت شیوع ویروس کرونا بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده.

مدیرعامل مترو تهران: مسافران حدالمقدور در ساعات پیک با مترو سفر نکنند.

هنوز برخی از مسافران مترو موارد بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.
با تمام مشکلاتی که داشتیم، سرفاصله حرکت قطارها را کاهش دادیم.
مترو در سه ماه گذشته به علت شیوع ویروس کرونا بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده.