رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهریه سرویس مدارس به خانواده‌ها برمی‌گردد

شهریه سرویس مدارس به خانواده‌ها برمی‌گردد سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران: هزینه سرویس مدارس مربوط به روز اول اسفند تا پایان سال تحصیلی به خانواده‌ها عودت داده می‌شود. فقط ثبت‌نام پایه اول دبستان به دلیل سنجش سلامت حضوری است. در سایر مقاطع ثبت‌نام دانش‌آموزان به صورت اتوماتیک در همان مدرسه خودش انجام می‌شود.

شهریه سرویس مدارس به خانواده‌ها برمی‌گردد

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران:
هزینه سرویس مدارس مربوط به روز اول اسفند تا پایان سال تحصیلی به خانواده‌ها عودت داده می‌شود.

فقط ثبت‌نام پایه اول دبستان به دلیل سنجش سلامت حضوری است.

در سایر مقاطع ثبت‌نام دانش‌آموزان به صورت اتوماتیک در همان مدرسه خودش انجام می‌شود.