رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حضور دانیال زاده، ابر بدهکار بانکی یکی از نزدیکان اکبر طبری در دادگاه

حضور دانیال زاده، ابر بدهکار بانکی یکی از نزدیکان اکبر طبری در دادگاه بیشتر معروفیت دانیال زاده به دلیل اهدای برجی است که در کامرانیه ساخته بوده و شنیده شده که اکبر طبری در این برج فوق لاکچری سکونت داشته و او این ملک را به عنوان رشوه از دانیال زاده دریافت کرده است.

حضور دانیال زاده، ابر بدهکار بانکی یکی از نزدیکان اکبر طبری در دادگاه

بیشتر معروفیت دانیال زاده به دلیل اهدای برجی است که در کامرانیه ساخته بوده و شنیده شده که اکبر طبری در این برج فوق لاکچری سکونت داشته و او این ملک را به عنوان رشوه از دانیال زاده دریافت کرده است.