رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محاکمه بازپرس صادرکننده حکم فیلتر تلگرام

محاکمه بازپرس صادرکننده حکم فیلتر تلگرام اولین جلسه دادگاه طبری (مقام ارشد قوه قضائیه در دوره آملی لاریجانی) در حال برگزاری هست و بیژن قاسم زاده بازپرس صادرکننده حکم فیلتر تلگرام نیز در این دادگاه متهم است

محاکمه بازپرس صادرکننده حکم فیلتر تلگرام

اولین جلسه دادگاه طبری (مقام ارشد قوه قضائیه در دوره آملی لاریجانی) در حال برگزاری هست و بیژن قاسم زاده بازپرس صادرکننده حکم فیلتر تلگرام نیز در این دادگاه متهم است