رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخصیص ۵۰ میلیارد تومان دیگر برای تجهیز و تامین سوخت هواپیما و هلی‌کوپترهای امداد و آ‌ب‌پاش برای مقابله با حوادث غیرمترقبه

تخصیص ۵۰ میلیارد تومان دیگر برای تجهیز و تامین سوخت هواپیما و هلی‌کوپترهای امداد و آ‌ب‌پاش برای مقابله با حوادث غیرمترقبه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه از جمله آتش‌سوزی جنگل‌های کشور با دستور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، ۵۰ میلیارد تومان برای تجهیز، اورهال، تامین سوخت و آماده نگه داشتن هواپیما و هلی‌کوپترهای […]

تخصیص ۵۰ میلیارد تومان دیگر برای تجهیز و تامین سوخت هواپیما و هلی‌کوپترهای امداد و آ‌ب‌پاش برای مقابله با حوادث غیرمترقبه

برای مقابله با حوادث غیرمترقبه از جمله آتش‌سوزی جنگل‌های کشور با دستور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، ۵۰ میلیارد تومان برای تجهیز، اورهال، تامین سوخت و آماده نگه داشتن هواپیما و هلی‌کوپترهای امداد و آب‌پاش برای مقابله با حوادث غیرمترقبه از جمله آتش‌سوزی در کشور تخصیص یافت

این اعتبار در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا به منظور تامین موارد بالا هزینه کند/ ایسنا