رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرار «غلامرضا منصوری» قاضی وقت اجرایی لواسان با اخذ رشوه ۵۰۰ هزار یورویی

فرار «غلامرضا منصوری» قاضی وقت اجرایی لواسان با اخذ رشوه ۵۰۰ هزار یورویی نماینده دادستان: «حسن نجفی» متهم ردیف دوم پرونده که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به «غلامرضا منصوری» قاضی […]

فرار «غلامرضا منصوری» قاضی وقت اجرایی لواسان با اخذ رشوه ۵۰۰ هزار یورویی

نماینده دادستان:

«حسن نجفی» متهم ردیف دوم پرونده که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به «غلامرضا منصوری» قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.
«غلامرضا منصوری»، متهم ردیف نهم نیز از کشور متواری شده است./ فارس