رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه شورای نگهبان به مجلس درباره اعتبارنامه منتخب گچساران

نامه شورای نگهبان به مجلس درباره اعتبارنامه منتخب گچساران محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفتگو با مهر: شورای نگهبان در خصوص اعتبارنامه منتخبان صومعه سرا، فریدن و گچساران نامه‌ای را به مجلس ارسال کردند که مقرر شد شعب، موارد مورد نظر شورای نگهبان را نیز سریعاً بررسی کرده و اعلام نظر نمایند. مقرر […]

نامه شورای نگهبان به مجلس درباره اعتبارنامه منتخب گچساران

محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفتگو با مهر: شورای نگهبان در خصوص اعتبارنامه منتخبان صومعه سرا، فریدن و گچساران نامه‌ای را به مجلس ارسال کردند که مقرر شد شعب، موارد مورد نظر شورای نگهبان را نیز سریعاً بررسی کرده و اعلام نظر نمایند.

مقرر شد در مورد امتیازبندیهای نمایندگان اطلاع رسانی‌های مورد نظر انجام شود و اگر نمایندگان اعتراضی داشتند اعتراضات خود را به کمیسیون‌ها ارسال نمایند. نمایندگان ۴۸ ساعت فرصت اعتراض دارند.