رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم اعدام برای افشاکننده مسیر تردد سردار سلیمانی

حکم اعدام برای افشاکننده مسیر تردد سردار سلیمانی اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه: اخیرا سید محمود موسوی مجد که هم به سرویس موساد و هم سرویس سیا وصل شده بود و در قبال دلار در حوزه های امنیتی و نیروهای مسلح جاسوسی می کرد دستگیر شد. این فرد که اطلاعاتی از محل استقرار و تردد سردار […]

حکم اعدام برای افشاکننده مسیر تردد سردار سلیمانی

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه: اخیرا سید محمود موسوی مجد که هم به سرویس موساد و هم سرویس سیا وصل شده بود و در قبال دلار در حوزه های امنیتی و نیروهای مسلح جاسوسی می کرد دستگیر شد.

این فرد که اطلاعاتی از محل استقرار و تردد سردار سلیمانی را به بیگانگان داده بود، با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و این حکم به زودی اجرا خواهد شد تا اربابان این افراد ببینند که نتیجه این خیانت ها چیست.