رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتصابات جدید در قوه قضاییه

انتصابات جدید در قوه قضاییه اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری: انتصابات جدیدی در قوه قضاییه مبتنی بر اصلاح ساختار قوه قضاییه است. حجت الاسلام مظفری که تاکنون مسئول شورای حل اختلاف کشور بود، به سمت معاونت قضایی منصوب شدند. امین حسین رحیمی مشاور رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون منابع انسانی و امور […]

انتصابات جدید در قوه قضاییه

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری:

انتصابات جدیدی در قوه قضاییه مبتنی بر اصلاح ساختار قوه قضاییه است.

حجت الاسلام مظفری که تاکنون مسئول شورای حل اختلاف کشور بود، به سمت معاونت قضایی منصوب شدند.

امین حسین رحیمی مشاور رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه منصوب شد.

حجت الاسلام امینی که عهده دار منابع انسانی بود به عنوان مشاور رئیس قوه منصوب شد.

حجت الاسلام هادی صادقی معاونت فرهنگی قوه قضاییه به عنوان رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه منصوب شد.

محمد مهدی حاج محمدی به سمت رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و دکتر جهانگیر به عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه و مسئول دفتر بازرسی قوه قضائیه انجام وظیفه خواهند کرد.