رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها ۱۵ هزار تومان شد

هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها ۱۵ هزار تومان شد این مبلغ از هفته آینده از حساب‌ مشتریان کسر خواهد شد و در صورتی که مشتری موجودی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف او از دریافت این خدمت بانکی است.

هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها ۱۵ هزار تومان شد

این مبلغ از هفته آینده از حساب‌ مشتریان کسر خواهد شد و در صورتی که مشتری موجودی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف او از دریافت این خدمت بانکی است.