رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش سوزی در ارتفاعات منطقه پیچاب شهرستان باشت

آتش سوزی در ارتفاعات منطقه پیچاب شهرستان باشت آتش سوزی در مراتع و ارتفاعات منطقه پیچاب باشت «دره لک» آغاز شده و نیروهای منابع طبیعی و نیروهای مردمی در حال مهار آتش هستند.

آتش سوزی در ارتفاعات منطقه پیچاب شهرستان باشت

آتش سوزی در مراتع و ارتفاعات منطقه پیچاب باشت «دره لک» آغاز شده و نیروهای منابع طبیعی و نیروهای مردمی در حال مهار آتش هستند.