رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جان بولتون کتاب خود با نام «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» را چاپ کرد.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ، کتاب خود با نام «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» را چاپ کرد. این کتاب حاوی مطالبی علیه ترامپ و سیاست خارجی وی است. بولتون در کتاب خود مدعی شده ترامپ برای پیروزی در انتخابات، دست به دامان کشورهای خارجی شده است.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ، کتاب خود با نام «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» را چاپ کرد.

این کتاب حاوی مطالبی علیه ترامپ و سیاست خارجی وی است.

بولتون در کتاب خود مدعی شده ترامپ برای پیروزی در انتخابات، دست به دامان کشورهای خارجی شده است.