رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت لبنیات رسما ۲۸ درصد افزایش یافت

قیمت لبنیات رسما ۲۸ درصد افزایش یافت بر اساس تصمیم امروز جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت انواع لبنیات به طور رسمی ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یافت.

قیمت لبنیات رسما ۲۸ درصد افزایش یافت

بر اساس تصمیم امروز جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت انواع لبنیات به طور رسمی ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یافت.