رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۹۰ درصد آموزش‌های ترم تحصیلی آینده الکترونیکی است

۹۰ درصد آموزش‌های ترم تحصیلی آینده الکترونیکی است رییس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: بیش از ۹۰ درصد آموزش‌های ترم تحصیلی آینده الکترونیکی خواهد بود که البته پیش‌بینی تمام دانشگاه‌های مطرح دنیا هم همین مساله است.

۹۰ درصد آموزش‌های ترم تحصیلی آینده الکترونیکی است

رییس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

بیش از ۹۰ درصد آموزش‌های ترم تحصیلی آینده الکترونیکی خواهد بود که البته پیش‌بینی تمام دانشگاه‌های مطرح دنیا هم همین مساله است.