رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونا در چین روی نیروهای ارتش آزمایش می‌شود

واکسن کرونا در چین روی نیروهای ارتش آزمایش می‌شود چین بررسی اثر یک واکسن آزمایشی را بر بدن نیروهای ارتش تائید کرده است. این واکسن یکی از ۱۵۰ واکسن آزمایشی است که برای ایمن سازی بدن پر برابر کرونا، در سراسر جهان در دست آزمون و بررسی است. به نوشته نشریه پزشکی لانست در این […]

واکسن کرونا در چین روی نیروهای ارتش آزمایش می‌شود

چین بررسی اثر یک واکسن آزمایشی را بر بدن نیروهای ارتش تائید کرده است. این واکسن یکی از ۱۵۰ واکسن آزمایشی است که برای ایمن سازی بدن پر برابر کرونا، در سراسر جهان در دست آزمون و بررسی است.

به نوشته نشریه پزشکی لانست در این پژوهش ۱۸۰ تن مشارکت می‌کنند. در این گزارش آمده که این واکسن موجب پاسخ سیستم ایمنی بدن شده است.