رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج آزمون استخدامی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شد

نتایج آزمون استخدامی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شد براساس اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی نتایج هفتمین آزمون استخدامی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شد.

نتایج آزمون استخدامی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شد

براساس اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی نتایج هفتمین آزمون استخدامی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شد.