رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها لغو شد

قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها لغو شد قانون اخذ ده درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها با پیگیری‌های صنفی به طور کلی برای همه نوع موسیقی از بودجه سال جاری حذف شد.

قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها لغو شد

قانون اخذ ده درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها با پیگیری‌های صنفی به طور کلی برای همه نوع موسیقی از بودجه سال جاری حذف شد.