رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داوطلبان کنکوری به تعویق آزمون‌ها دل نبندند

داوطلبان کنکوری به تعویق آزمون‌ها دل نبندند منصور غلامی وزیر علوم: سراسری در تاریخ‌های اعلام شده برگزار می‌شود و با تدابیر اندیشیده شده در روند برگزاری آزمون‌های سراسری مشکلی پیش نخواهد آمد. هیچ داوطلبی دل به تاخیر آزمون‌های سراسری نبندد، زیرا قرار نیست با شیوع کرونا فعالیت‌های اجتماعی را تعطیل کنیم.

داوطلبان کنکوری به تعویق آزمون‌ها دل نبندند

منصور غلامی وزیر علوم:

سراسری در تاریخ‌های اعلام شده برگزار می‌شود و با تدابیر اندیشیده شده در روند برگزاری آزمون‌های سراسری مشکلی پیش نخواهد آمد.

هیچ داوطلبی دل به تاخیر آزمون‌های سراسری نبندد، زیرا قرار نیست با شیوع کرونا فعالیت‌های اجتماعی را تعطیل کنیم.