رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت چین با تحریم تسلیحاتی ایران

مخالفت چین با تحریم تسلیحاتی ایران سخنگوی وزارت خارجه چین: چین قویاً از اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و اثربخشی برجام حمایت می‌کند. ما با تلاش‌های آمریکا برای مجبور کردن اعضای شورای امنیت به تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران مخالفیم. همه بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ از جمله موارد مرتبط با برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران […]

مخالفت چین با تحریم تسلیحاتی ایران

سخنگوی وزارت خارجه چین: چین قویاً از اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و اثربخشی برجام حمایت می‌کند.

ما با تلاش‌های آمریکا برای مجبور کردن اعضای شورای امنیت به تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران مخالفیم.

همه بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ از جمله موارد مرتبط با برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران باید صادقانه اجرا شود.