رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی

افزایش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی مدیر عامل تامین اجتماعی از اختصاص ۳۲هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

افزایش ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیر عامل تامین اجتماعی از اختصاص ۳۲هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.