رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵۰۰ هزار تلفن‎همراه در گمرک معطل ترخیص شدن است.

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل:۵۰۰ هزار تلفن‎همراه در گمرک معطل ترخیص شدن است. ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند.

رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل:۵۰۰ هزار تلفن‎همراه در گمرک معطل ترخیص شدن است.

۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو هستند.