رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیامک وام ۶ میلیون تومانی تاکنون به ۳۰ هزار تاکسیران ارسال شده است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران: پیامک وام ۶ میلیون تومانی تاکنون به ۳۰ هزار تاکسیران ارسال شده است به چهار هزار تاکسیران آسیب‌دیده از کرونا با بیماری خاص وام ۲ میلیون تومانی هم پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران: پیامک وام ۶ میلیون تومانی تاکنون به ۳۰ هزار تاکسیران ارسال شده است

به چهار هزار تاکسیران آسیب‌دیده از کرونا با بیماری خاص وام ۲ میلیون تومانی هم پرداخت می‌شود.