رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیامک‌های مزاحم را به ۱۹۵ بفرستید

پیامک‌های مزاحم را به ۱۹۵ بفرستید گفته مدیرکل دفتر حمایت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری درصورت گزارش و احراز تخلف سرشماره‌هایی که پیامک ارسال می‌کنند، این شماره‌ها مسدود می‌شوند و امکان ارسال پیامک از شخص متخلف هم سلب می‌شود.

پیامک‌های مزاحم را به ۱۹۵ بفرستید

گفته مدیرکل دفتر حمایت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری درصورت گزارش و احراز تخلف سرشماره‌هایی که پیامک ارسال می‌کنند، این شماره‌ها مسدود می‌شوند و امکان ارسال پیامک از شخص متخلف هم سلب می‌شود.