رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اشیاء باستانی ایران از اتریش به کشور بازگردانده می‌شود

اشیاء باستانی ایران از اتریش به کشور بازگردانده می‌شود تعدادی از اشیای باستانی متعلق به ایران که به اتریش قاچاق شده بود، طی توافقنامه معاضدت قضایی بین دو کشور به نماینده ایران در اتریش تحویل داده شد.

اشیاء باستانی ایران از اتریش به کشور بازگردانده می‌شود

تعدادی از اشیای باستانی متعلق به ایران که به اتریش قاچاق شده بود، طی توافقنامه معاضدت قضایی بین دو کشور به نماینده ایران در اتریش تحویل داده شد.