رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت سه کودک بر اثر ابتلا به کرونا در خراسان رضوی

فوت سه کودک بر اثر ابتلا به کرونا در خراسان رضوی رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام از فوت سه کودک ۵ روزه، ۵۹ روزه و ۳ ساله از زمان شروع پیک دوم کرونا تاکنون در این شهرستان خبر داد.

فوت سه کودک بر اثر ابتلا به کرونا در خراسان رضوی

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام از فوت سه کودک ۵ روزه، ۵۹ روزه و ۳ ساله از زمان شروع پیک دوم کرونا تاکنون در این شهرستان خبر داد.