رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده است

آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده است جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ: ماموران پلیس آگاهی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است. ۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی […]

آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده است

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
ماموران پلیس آگاهی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به هیچ وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش سوزی بوده است.

۱۲ نفر کل افرادی بودند که در قضیه آتش سوزی بازداشت شدند؛ بعد از انجام تحقیقات ۱۰ نفر دو روز قبل و یک نفر هم روز گذشته با قرار وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شدند و یک نفر دیگر به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است/ایرنا