رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وکیل طبری ارتباط موکلش با «محمد انوشه» را تکذیب کرد!

وکیل طبری ارتباط موکلش با «محمد انوشه» را تکذیب کرد! وکیل متهم طبری در بخشی از دفاعیات خود به نقش «محمد انوشه» در اتهام موکل خود اشاره کرد و ارتباط انوشه در این اتهام را کذب عنوان کرد که این دفاع وکیل با واکنش نماینده دادستان مواجه شد. نماینده داستان خطاب به وکیل طبری: واژه […]

وکیل طبری ارتباط موکلش با «محمد انوشه» را تکذیب کرد!

وکیل متهم طبری در بخشی از دفاعیات خود به نقش «محمد انوشه» در اتهام موکل خود اشاره کرد و ارتباط انوشه در این اتهام را کذب عنوان کرد که این دفاع وکیل با واکنش نماینده دادستان مواجه شد.

نماینده داستان خطاب به وکیل طبری: واژه کذب بار حقوقی دارد؛ آقای قاضی، وکیل متهم طبری چندین بار از واژه‌هایی مانند کذب یا پرونده‌سازی استفاده کردند و گفتند اتهامات دادسرا کذب است؛ کذب بار حقوقی داشته و نشان از سوءنیت دادسرا دارد؛ البته ما اقدام قانونی خواهیم کرد.

وکیل متهم طبری: کذب یا پرونده‌سازی موضوعی است که به نقل قول از موکلم بیان کردم.
موکل بنده وکالت‌نامه تام از همسر خود در اختیار داشته که هنوز هم وجود دارد./میزان