رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه از پایان موفقیت آمیز آزمایش بالینی نخستین واکسن ضد کرونا در جهان خبر داد.

روسیه از پایان موفقیت آمیز آزمایش بالینی نخستین واکسن ضد کرونا در جهان خبر داد. “الکسی لوکاشوف” مدیر بیوتکنولوژی دانشگاه سیچنووای روسیه: آزمایش بالینی نخستین واکسن جهان برای مقابل با کووید-۱۹ با موفقیت به پایان رسید. لوکاشوف: پس از انجام آزمایش این واکسن بر روی گروه نخست از داوطلبان و نتایج موفقیت آمیز واکسن، گروه […]

روسیه از پایان موفقیت آمیز آزمایش بالینی نخستین واکسن ضد کرونا در جهان خبر داد.

“الکسی لوکاشوف” مدیر بیوتکنولوژی دانشگاه سیچنووای روسیه: آزمایش بالینی نخستین واکسن جهان برای مقابل با کووید-۱۹ با موفقیت به پایان رسید.

لوکاشوف: پس از انجام آزمایش این واکسن بر روی گروه نخست از داوطلبان و نتایج موفقیت آمیز واکسن، گروه دوم داوطلبان نیز دوز مشخصی از این واکسن را دریافت کردند و نتایج نهایی نشان داد، هر دو گروه با جنسیت متفاوت و در سنین مختلف، در برابر ویروس کرونا، ایمنی پیدا کرده اند.

گروه اول داوطلبان روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه و گروه دوم نیز ۳۰ تیرماه جاری مرخص خواهند شد.