رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعضاء هیئت رئیسه فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مشخص شد.

اعضاء هیئت رئیسه فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مشخص شد. محسن پیرهادی با اکثریت آرا به عنوان رئیس فراکسیون ، جعفر قادری به عنوان نایب رئیس اول علی اکبر کریمی به عنوان نایب رئیس دوم و همچنین مجتبی یوسفی برای مسئولیت سخنگویی فراکسیون از سوی نمایندگان انتخاب شدند. همچنین با رای اعضا، محمد رضا […]

اعضاء هیئت رئیسه فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مشخص شد.

محسن پیرهادی با اکثریت آرا به عنوان رئیس فراکسیون ، جعفر قادری به عنوان نایب رئیس اول علی اکبر کریمی به عنوان نایب رئیس دوم و همچنین مجتبی یوسفی برای مسئولیت سخنگویی فراکسیون از سوی نمایندگان انتخاب شدند.

همچنین با رای اعضا، محمد رضا دشتی اردکانی و کیومرث سرمدی به عنوان دبیر اول و دوم فراکسیون انتخاب گردیدند.

پیش از این، درخواست شکیل فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی با امضای ۱۹۳ نماینده مجلس، تقدیم هیئت رئیسه شده بود.