رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه وزیر بهداشت به رهبر انقلاب: خدا هست و دعای شما، هراسی از هجمه بیماری نداریم

نامه وزیر بهداشت به رهبر انقلاب: خدا هست و دعای شما، هراسی از هجمه بیماری نداریم وزیر بهداشت: فراز اول فرمایشات حکیمانه امروزتان همچون پیش، مایه وفاق و همگرائی ملی بود. آهنگ محزون صدایتان در فراز دوم که غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری بر نیستان وجود هموطنانمان گفتید، وجودم را گداخت. قبل از این […]

نامه وزیر بهداشت به رهبر انقلاب: خدا هست و دعای شما، هراسی از هجمه بیماری نداریم

وزیر بهداشت:
فراز اول فرمایشات حکیمانه امروزتان همچون پیش، مایه وفاق و همگرائی ملی بود.
آهنگ محزون صدایتان در فراز دوم که غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری بر نیستان وجود هموطنانمان گفتید، وجودم را گداخت.

قبل از این موج جدید بلاخیز پیش بینی ایام را بدلیل غفلت‌های ساده‌انگارانه به محضرتان تقدیم کرده بودم، دلم نمی‌خواست آنچه می‌دیدم، تحقق یابد.
هنوز دیر نشده است، تا خدا هست که یاریمان کند، شما هستید که نصیحت و دعایمان کنید، مردمی هستند که حرفهایمان را بشنوند، هراسی از هجمه بیماری نداریم.