رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تولید ماسک سه لایه تولیدی در کشور تا پایان هفته از مرز ۱۰ میلیون ماسک در روز عبور خواهد کرد

تولید ماسک سه لایه تولیدی در کشور تا پایان هفته از مرز ۱۰ میلیون ماسک در روز عبور خواهد کرد در جلسه شب گذشته ستاد لجستیک مقابله با کرونا همچنین مقرر شد تولید ماسک نیاز به هیچگونه مجوز صنفی و صنعتی نداشته باشد. همچنین به منظور نظارت بر توزیع و قیمت ماسک عرضه شده در […]

تولید ماسک سه لایه تولیدی در کشور تا پایان هفته از مرز ۱۰ میلیون ماسک در روز عبور خواهد کرد

در جلسه شب گذشته ستاد لجستیک مقابله با کرونا همچنین مقرر شد تولید ماسک نیاز به هیچگونه مجوز صنفی و صنعتی نداشته باشد. همچنین به منظور نظارت بر توزیع و قیمت ماسک عرضه شده در داروخانه‌ها، سازمان غذا و دارو بصورت ویژه از داروخانه‌ها بازرسی خواهد کرد

نوع پارچه جدیدی(با جذب ۳۰٪ بیشتر ذرات) با حمایت وزارت صمت در شرکت بافتینه بعنوان تولید کننده عمده پارچه ماسک، طراحی و تولید شده است که با تایید سازمان غذا و دارو توان تولید پارچه به منظور عرضه ۳۰ میلیون ماسک سه لایه(با پارچه جدید) در روز ایجاد خواهد شد