رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمالوندی در واکنش به حادثه نطنز: سیاست نظام، واکنش هوشمندانه است

کمالوندی در واکنش به حادثه نطنز: سیاست نظام، واکنش هوشمندانه است سخنگوی سازمان انرژی اتمی:در حالی که رسانه‌های غربی- صهیونیستی علت این حادثه را خرابکاری یا حمله اعلام کرده‌اند، لحنی که از آن تقبیح و محکومیت برداشت شود، مشاهده نمی‌شود. اینگونه موضع‌گیری، رفتاری دوگانه و غیرقابل قبول است. ایران سرافراز اقدامات خود را براساس مصالح […]

کمالوندی در واکنش به حادثه نطنز: سیاست نظام، واکنش هوشمندانه است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:در حالی که رسانه‌های غربی- صهیونیستی علت این حادثه را خرابکاری یا حمله اعلام کرده‌اند، لحنی که از آن تقبیح و محکومیت برداشت شود، مشاهده نمی‌شود. اینگونه موضع‌گیری، رفتاری دوگانه و غیرقابل قبول است.
ایران سرافراز اقدامات خود را براساس مصالح کشور اتخاذ خواهد کرد. سیاست راهبردی و تخلف‌ناپذیر نظام اسلامی در موارد و مواضع گوناگون، واکنش هوشمندانه و داهیانه براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است.