رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات بیکاری بهار ۹۹ در استان‌ها

جزئیات بیکاری بهار ۹۹ در استان‌ها لرستان رکورد بیکاری را با رقم ۲۱ درصد شکست. در فصل بهار ۹۹ بالغ بر ۱۳.۵ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار بوده اند که سهم زنان بیشتر است.

جزئیات بیکاری بهار ۹۹ در استان‌ها

لرستان رکورد بیکاری را با رقم ۲۱ درصد شکست.

در فصل بهار ۹۹ بالغ بر ۱۳.۵ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار بوده اند که سهم زنان بیشتر است.