رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد آیت‌الله ‌مکارم‌شیرازی از گرانی‌های‌ لجام‌گسیخته

انتقاد آیت‌الله ‌مکارم‌شیرازی از گرانی‌های‌ لجام‌گسیخته دیگر، اجاره مسکن، خرید جهیزیه و مایحتاج زندگی جز با وام‌های سنگین ممکن نیست. برخی بیان می‌کنند که چرا مراجع تقلید در برابر این وضع سکوت کرده‌اند؟! ما نه‌تنها سکوت نکرده‌ایم، بلکه بارها دراین‌باره سخن گفته‌ایم و بازهم می‌گوییم. مساله مهم، خونسردی مسئولان است! که با وعدۀ حل مشکلات […]

انتقاد آیت‌الله ‌مکارم‌شیرازی از گرانی‌های‌ لجام‌گسیخته

دیگر، اجاره مسکن، خرید جهیزیه و مایحتاج زندگی جز با وام‌های سنگین ممکن نیست.

برخی بیان می‌کنند که چرا مراجع تقلید در برابر این وضع سکوت کرده‌اند؟! ما نه‌تنها سکوت نکرده‌ایم، بلکه بارها دراین‌باره سخن گفته‌ایم و بازهم می‌گوییم.

مساله مهم، خونسردی مسئولان است! که با وعدۀ حل مشکلات و مسئولیتی که دارند، اکنون حتی اظهار شرمندگی هم نمی‌کنند!

قوای سه‌گانه عوامل گرانی را پیدا کرده، با توجه به محدودیت‌های موجود همچون تحریم‌های ظالمانه، با ارائه راهکارهای مناسب، جلوی این وضع نابسامان را بگیرند.