رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوئیس: اولین معامله با ایران از طریق کانال بشردوستانه انجام شد

سوئیس: اولین معامله با ایران از طریق کانال بشردوستانه انجام شد دولت سوئیس اعلام کرد یک شرکت داروسازی این کشور اولین معامله تحت کانال تجاری بشردوستانه جدید با ایران را تکمیل کرد.

سوئیس: اولین معامله با ایران از طریق کانال بشردوستانه انجام شد

دولت سوئیس اعلام کرد یک شرکت داروسازی این کشور اولین معامله تحت کانال تجاری بشردوستانه جدید با ایران را تکمیل کرد.