رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای کسانی که برای اولین بار صادرات می‌کنند

سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای کسانی که برای اولین بار صادرات می‌کنند سرپرست صمت: صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می‌کند، تنها مجازند تا در سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند و تنها پس از رفع تعهد ارزی، می‌توانند مجددا صادرات کنند.

سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای کسانی که برای اولین بار صادرات می‌کنند

سرپرست صمت: صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می‌کند، تنها مجازند تا در سقف ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند و تنها پس از رفع تعهد ارزی، می‌توانند مجددا صادرات کنند.