رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عید قربان ، فقط کشتارگاه ها مجاز به ذبح دام هستند

عید قربان ، فقط کشتارگاه ها مجاز به ذبح دام هستند رئیس سازمان دامپزشکی کشور :بر اساس طرح فاصله‌گذاری و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، عید قربان امسال ذبح دام فقط در کشتارگاه‌ها انجام می‌شود.

عید قربان ، فقط کشتارگاه ها مجاز به ذبح دام هستند

رئیس سازمان دامپزشکی کشور :بر اساس طرح فاصله‌گذاری و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، عید قربان امسال ذبح دام فقط در کشتارگاه‌ها انجام می‌شود.