رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابلاغیه جدید قالیباف درخصوص بخشنامهٔ اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی

ابلاغیه جدید قالیباف به عنوان رییس مجلس درخصوص بخشنامهٔ اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی طبق این بخشنامه باید متقاضیان نه از یک نهاد بلکه حتما از دو نهاد امنیتی تایید گرفته باشند.  

ابلاغیه جدید قالیباف به عنوان رییس مجلس درخصوص بخشنامهٔ اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی

طبق این بخشنامه باید متقاضیان نه از یک نهاد بلکه حتما از دو نهاد امنیتی تایید گرفته باشند.