رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور مجوز استخدام ۱۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت

صدور مجوز استخدام ۱۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور: مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی جدید در کنار نیرو‌های قراردادی و شرکتی وزارت بهداشت، صادر شد. اولویت جذب با افرادی است که در حال حاضر به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند. تا پایان امسال ۹ هزار […]

صدور مجوز استخدام ۱۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت

نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور:

مجوز استخدام ۱۰ هزار نیروی جدید در کنار نیرو‌های قراردادی و شرکتی وزارت بهداشت، صادر شد.

اولویت جذب با افرادی است که در حال حاضر به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار هستند.

تا پایان امسال ۹ هزار تخت بیمارستانی در کشور به بهره برداری می‌رسد.