رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد کنفدراسیون فوتبال آسیا بیشترین سهمیه کشورها را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد. طبق اعلام AFC بیشترین سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا چه در منطقه غرب و چه در شرق ۳+۱ برای هر کشور خواهد بود.

سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا بیشترین سهمیه کشورها را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد.

طبق اعلام AFC بیشترین سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا چه در منطقه غرب و چه در شرق ۳+۱ برای هر کشور خواهد بود.