رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعلیق یک هفته‌ای اجرای طرح ترافیک در تهران

تعلیق یک هفته‌ای اجرای طرح ترافیک در تهران رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:حفاظت از سلامتی و جان مردم اولویت نخست در همه تصمیمات و مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناست. در این نشست مقرر شد اجرای طرح ترافیک در شهر تهران یک هفته تعلیق شود.

تعلیق یک هفته‌ای اجرای طرح ترافیک در تهران

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:حفاظت از سلامتی و جان مردم اولویت نخست در همه تصمیمات و مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناست.

در این نشست مقرر شد اجرای طرح ترافیک در شهر تهران یک هفته تعلیق شود.