رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن روسی کرونا از ۲۵ مرداد در دسترس مردم این کشور خواهد بود

واکسن روسی کرونا از ۲۵ مرداد در دسترس مردم این کشور خواهد بود خبرگزاری دولتی ریانووستی اعلام کرد: واکسن کرونا روز ۱۵ ماه اوت (۲۵ مرداد ماه) در دسترس مردم روسیه خواهد بود.

واکسن روسی کرونا از ۲۵ مرداد در دسترس مردم این کشور خواهد بود

خبرگزاری دولتی ریانووستی اعلام کرد: واکسن کرونا روز ۱۵ ماه اوت (۲۵ مرداد ماه) در دسترس مردم روسیه خواهد بود.