رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقررات جدید سفر به ایران از فردا اجرا می شود .

مقررات جدید سفر به ایران از فردا اجرا می شود . براساس دستورالعمل ابلاغی ، ایران تا اطلاع بعدی روادید گردشگری صادر نمی‌کند ؛ ارائه گواهی سلامت تائید شده برای سایر مسافران الزامی است . مسافران بالای دو سال، باید دست کم ۹۶ ساعت قبل از سفر، آزمایش PCR انجام داده باشند که نتیجه آن […]

مقررات جدید سفر به ایران از فردا اجرا می شود .

براساس دستورالعمل ابلاغی ، ایران تا اطلاع بعدی روادید گردشگری صادر نمی‌کند ؛ ارائه گواهی سلامت تائید شده برای سایر مسافران الزامی است .

مسافران بالای دو سال، باید دست کم ۹۶ ساعت قبل از سفر، آزمایش PCR انجام داده باشند که نتیجه آن منفی باشد .

مسافران در بدون ورود، غربالگری می شوند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، پس از آزمایش PCR، مسافر با ملیت غیرایرانی در محل مشخص شده با هزینه شخصی قرنطینه می شود .

از مسافر ایرانی هم تعهدنامه گرفته می شود تا مدت ۱۴ روز قرنطینه خانگی شود .

مسافران ایرانی که هنگام ورود به کشور گواهی سلامت نداشته باشند در محلی که وزارت بهداشت تعیین می کند ۱۴ روز قرنطینه می شوند .

هزینه آزمایش کرونا و اقامت در این مدت با مسافر است .

مقررات سفر به ایران در همه مرزهای زمینی، هوایی و دریایی اجرا می شود .