رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۵ مرداد آخرین مهلت متقاضیان مسکن ملی /آورده نباشد حذف می شوید

۲۵ مرداد آخرین مهلت متقاضیان مسکن ملی /آورده نباشد حذف می شوید خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران: آورده ٤٠ میلیون تومانی متقاضیان مسکن ملی تهران هر چه سریعتر تکمیل و واریز شود. عدم واریز وجه تا ٢۵ مرداد ٩٩ به عنوان انصراف، محسوب می‌شود متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حداکثر تا […]

۲۵ مرداد آخرین مهلت متقاضیان مسکن ملی /آورده نباشد حذف می شوید

خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

آورده ٤٠ میلیون تومانی متقاضیان مسکن ملی تهران هر چه سریعتر تکمیل و واریز شود. عدم واریز وجه تا ٢۵ مرداد ٩٩ به عنوان انصراف، محسوب می‌شود

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن حداکثر تا تاریخ ١۵ مرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه نسبت به تکمیل مدارک خود از قسمت مشاهده درخواست، اقدام کنند.