رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت تعیین علت مرگ قاضی منصوری در پزشکی قانونی

آخرین وضعیت تعیین علت مرگ قاضی منصوری در پزشکی قانونی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوالی درباره علت مرگ قاضی منصوری، گفت: به جهت اینکه در حوزه سم شناسی و پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی طولانی است، امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را به مراجع قضایی اعلام کنیم. مسجدی در خصوص […]

آخرین وضعیت تعیین علت مرگ قاضی منصوری در پزشکی قانونی

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوالی درباره علت مرگ قاضی منصوری، گفت: به جهت اینکه در حوزه سم شناسی و پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی طولانی است، امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را به مراجع قضایی اعلام کنیم.

مسجدی در خصوص تحویل جسد به خانواده نیز گفت: با دستور مقام قضایی تحویل شده و موضوع در دادسرای جنایی در حال بررسی است.