رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر خوش رئیس دانشگاه آزاد برای ورودی‌های جدید

خبر خوش رئیس دانشگاه آزاد برای ورودی‌های جدید رئیس دانشگاه آزاد: اگر داوطلبان تا قبل از ۱۵ شهریور براساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته کنند و پس از آن در دانشگاه سراسری قبول شوند، می توانند هزینه ترم اول دانشگاه آزاد را ندهند.

خبر خوش رئیس دانشگاه آزاد برای ورودی‌های جدید

رئیس دانشگاه آزاد: اگر داوطلبان تا قبل از ۱۵ شهریور براساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته کنند و پس از آن در دانشگاه سراسری قبول شوند، می توانند هزینه ترم اول دانشگاه آزاد را ندهند.