رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت وام کمکی به مستأجران به زودی آغاز می شود

پرداخت وام کمکی به مستأجران به زودی آغاز می شود رئیس کل بانک مرکزی: این وام به دو روش قابل پرداخت است؛ در روش نخست مستأجر می‌تواند تسهیلات را یک‌ ساله دریافت کند و فقط سود آن را ماهانه بپردازد و در پایان سال، اصل آن را برگرداند. در روش دوم مستاجر می تواند وام […]

پرداخت وام کمکی به مستأجران به زودی آغاز می شود

رئیس کل بانک مرکزی: این وام به دو روش قابل پرداخت است؛ در روش نخست مستأجر می‌تواند تسهیلات را یک‌ ساله دریافت کند و فقط سود آن را ماهانه بپردازد و در پایان سال، اصل آن را برگرداند.

در روش دوم مستاجر می تواند وام را سه ساله دریافت کند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازد.