رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نشست ویدئویی وزرای امور خارجه ایران و امارات

نشست ویدئویی وزرای امور خارجه ایران و امارات ظریف با یادآوری شرایط حساس منطقه بر ضرورت گفتگو و همکاری‌های فیمابین تاکید کرد و اظهار داشت: دیگران ممکن است از شرایط کنونی درجهت بی‌ثباتی منطقه بهره برداری کنند، ولی ما به عنوان همسایه باید در اندیشه ثبات منطقه باشیم. طرف اماراتی نیز در این گفتگو همکاری […]

نشست ویدئویی وزرای امور خارجه ایران و امارات

ظریف با یادآوری شرایط حساس منطقه بر ضرورت گفتگو و همکاری‌های فیمابین تاکید کرد و اظهار داشت:

دیگران ممکن است از شرایط کنونی درجهت بی‌ثباتی منطقه بهره برداری کنند، ولی ما به عنوان همسایه باید در اندیشه ثبات منطقه باشیم.

طرف اماراتی نیز در این گفتگو همکاری ایران و امارات را در منطقه ضروری دانست و بر استمرار رایزنی‌های فیمابین و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها تاکید کرد.