رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۱۲ درصدی چک های برگشتی

کاهش ۱۲ درصدی چک های برگشتی در خرداد ماه ۹۹ در کل کشور ۸۸۱ هزار فقره چک برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۱۲ درصدی چک های برگشتی

در خرداد ماه ۹۹ در کل کشور ۸۸۱ هزار فقره چک برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل ۱۱.۷ درصد کاهش داشته است.