رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت یکی از مدیران میانی باشگاه ورزشی پایتخت

بازداشت یکی از مدیران میانی باشگاه ورزشی پایتخت وزارت ورزش و جوانان: در راستای مبارزه با فساد در ورزش و با اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات يكی از مديران ميانی يک باشگاه ورزشی پايتخت با حكم مقامات قضايی بازداشت شد.

بازداشت یکی از مدیران میانی باشگاه ورزشی پایتخت

وزارت ورزش و جوانان: در راستای مبارزه با فساد در ورزش و با اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات يكی از مديران ميانی يک باشگاه ورزشی پايتخت با حكم مقامات قضايی بازداشت شد.